Хайлт хийх

Цахилгааны кабелийн лотки

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин Урт Өргөн Өндөр
/ кг /
1 Лотки ЛК 20-10 М 200 MNS 3875:1986 275 1900 1000 160
2 Лотки ЛК 20-05 М 200 MNS 3875:1986 175 1500 500 160
3 Лотки ЛТ-3А М 400 MNS 3875:1986 1379 2970 1080 680
4 Лотки ЛТ-2 М 400 MNS 3875:1986 934 2970 1080 680
5 Лотки ЛТ-2а М 400 MNS 3875:1986 934 2970 1080 680
6 Лоткины таг Т-1 М 300 MNS 3875:1987 525 1990 1080 100
7 Лоткины таг Т-2 М 300 MNS 3875:1987 400 1490 1080 100
125 Бетон суваг УБК-1А М 200 Серия 3.407.1-157.1 280 1990 1000 160
126 Бетон суваг УБК-2А М 200 Серия 3.407.1-157.1 180 1990 500 160
127 Бетон суваг УБК-5 М 200 Серия 3.407.1-157.1 73 1000 500 60

Давуу тал:
- Монгол улсын MNS:3875586 стандартын дагуу өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэнэ.
- Угсарч суурьлуулахад хялбар
- Олон төрлийн сонголттой ба өдөрт их хэмжээгээр үйлдвэрлэх боломжтой.