Хайлт хийх

Дулааны сувгийн тэвш, хучилт

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин/ кг / Урт Өргөн Өндөр
1 Лотки Л-2 СТ 6.5.30 М250 MNS 3875:86 880 2970 760 530
2 Лотки Л-3 СТ 6.5.31 М250 MNS 3875:86 1080 2970 780 680
3 Лотки Л-4 СТ 9.5.30 М250 MNS 3875:86 1005 2970 1080/920 580/500
4 Лотки Л-5 СТ 9.6.30 М250 MNS 3875:86 1250 2970 1080/920 680/580
5 Лотки Л-6 СТ 12.4.30 М250 MNS 3875:86 1550 2970 1400/1200 580/480
6 Лотки Л-7 СТ 12.6.30 М250 MNS 3875:86 1725 2970 1400/1200 680/580
7 Лотки Л-9 СТ 15.6.30 М250 MNS 3875:86 2400 2970 1740/1500 730/610
8 Лотки Л-10 СТ 21.6.30 М250 MNS 3875:86 3520 2970 2380 730
9 Лоткины таг Л-2 ХСХ 30.9-1 М250 MNS 0887:83 450 2990 850 70
10 Лоткины таг Л-3   М250 MNS 0887:83 450 2990 850 70
11 Лоткины таг Л-4   М250 MNS 0887:83 850 2990 1150 100
12 Лоткины таг Л-5 ХСХ 30.12-1 М250 MNS 0887:83 850 2990 1150 100
13 Лоткины таг Л-6   М250 MNS 0887:83 1080 2990 1450 100
14 Лоткины таг Л-7 ХСХ 30.15-1 М250 MNS 0887:83 1300 2990 1450 120
15 Лоткины таг Л-9   М250 MNS 0887:83 1300 2990 1800 120
16 Лоткины таг Л-10 ХСХ 30.24-1 М250 MNS 0887:83 2880 2990 2400 160

Давуу тал:
- Монгол улсын MNS:3875586 стандартын дагуу өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэнэ.
- Угсарч суурьлуулахад хялбар
- Олон төрлийн сонголттой