Хайлт хийх

Дулааны худаг

Ажлын зураг төслийн дагуу захиалагчийн хүссэн хэмжээ загвараар жилийн 4 улиралын туршид дулааны шугам сүлжээний худаг үйлдвэрлэнэ