Хайлт хийх

Дэд бүтцийн шугам сүлжээний хавтан

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин / кг / Урт Өргөн Өндөр
1 Төмөр бетон хавтан ХХ-21 М 300 Ажлын зураг   2100 1100 230
2 Төмөр бетон хавтан ХХ-21а М 300 Ажлын зураг   2100 700 220
3 Төмөр бетон хавтан /дугуй нүхтэй/ ПО2 М 300 Ажлын зураг   1400 1100 1455
4 Төмөр бетон хавтан /дугуй нүхтэй/ ПО3 М 300 Ажлын зураг 635 1710 1100 165
5 Төмөр бетон хавтан /дугуй нүхтэй/ ПО4 М 300 Ажлын зураг 900 1900 1100 220
6 Төмөр бетон хавтан /дугуй нүхтэй/ ПО5 М 300 Ажлын зураг 1050 2100 1100 230
7 Төмөр бетон хавтан ПО6 М 300 Ажлын зураг   2300 1150 160
8 Төмөр бетон хавтан П1 М 300 Ажлын зураг 280 1050 1000 95
9 Төмөр бетон хавтан П2 М 300 Ажлын зураг 380 1150 1000 115
10 Төмөр бетон хавтан П3 М 300 Ажлын зураг   1400 995 140
11 Төмөр бетон хавтан П4 М 300 Ажлын зураг 600 1600 1000 150
12 Төмөр бетон хавтан П5 М 300 Ажлын зураг 700 1800 1000 165
13 Төмөр бетон хавтан П1а М 300 Ажлын зураг 128 1000 500 100
14 Төмөр бетон хавтан П2а М 300 Ажлын зураг 180 1150 500 120
15 Төмөр бетон хавтан П3а М 300 Ажлын зураг 240 1400 500 140
16 Төмөр бетон хавтан П4а М 300 Ажлын зураг 300 1600 500 150
17 Төмөр бетон хавтан П5а М 300 Ажлын зураг   1800 500 160

Захиалагчийн зураг төслийн дагуу хүссэн хэмжээ загвараар дэд бүтцийн шугам сүлжээний хавтангуудыг  жилийн 4 улирлын туршид үйлдвэрлэж байна.

  • Дулааны худаг 
  • Гэрлийн шонгийн суурь
  • Бусад