Хайлт хийх

Компани засаглал

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК -ийн засаглалын бүтэц

Компанийн эрх барих дээд байгууллага: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ ба компанийн ТУЗ-өөс томилсон гүйцэтгэх захирал удирдана.

ТУЗ-ийн 9 гишүүнтэй бөгөөд үүнээс энгийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй.

2022 оны 03 сарын 31-ний байдлаар 131,547,500 ширхэг хувьцааг нийт 870 хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг бөгөөд нийт хувьцааны 97.5%-ийг  "Улаанбаатар Менежмент" ХХК эзэмшдэг.                                                    

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл 
Овог Нэр Мэргэжил Ердийн, хараат бус
1 Даваа  Нямхүү  Технологич инженер  Ердийн  гишүүн 
2 Дорж Мөнхөө Физикч  Ердийн   гишүүн
3 Чапанов  Мухамед Абракович Санхүү менежер  Ердийн   гишүүн
4 Хамхоев Харон Юсупович  Эдийн засагч Ердийн   гишүүн
5 Хадбаатар  Золжаргал Математикч  Ердийн гишүүн 
6 Отгонсүрэн  Басанхүү Физикч, багш Ердийн гишүүн 
7 Громов Сергей Борисович Инженер  Хараат бус
8 Галнэмэх  Цогнэмэх Бизнес удирдлага Хараат бус
9 Чулуундорж  Энхбат  Инженер  Хараат бус
Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдийн мэдээлэл
1 Чулуундорж Энхбат  Инженер  Хараат бус
2 Громов Сергей Борисович Инженер  Хараат бус
3 Дорж Мөнхөө Физикч  Ердийн   гишүүн
Цалин урамшуулалын хорооны гишүүдийн мэдээлэл
1 Галнэмэх  Цогнэмэх Бизнес удирдлага Хараат бус
2 Хамхоев Харон Юсупович  Эдийн засагч Ердийн   гишүүн
3 Чулуундорж  Энхбат  Инженер  Хараат бус
Аудитын хорооны гишүүдийн мэдээлэл
1 Громов Сергей Борисович Инженер  Хараат бус
2 Галнэмэх  Цогнэмэх Бизнес удирдлага Хараат бус
3 Чапанов  Мухамед Абракович Санхүү менежер  Ердийн   гишүүн

 

Компанийн удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц