Хайлт хийх

Компани засаглал

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК -ийн засаглалын бүтэц

Компанийн эрх барих дээд байгууллага: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ ба компанийн ТУЗ-өөс томилсон гүйцэтгэх захирал удирдана.

ТУЗ-ийн 9 гишүүнтэй бөгөөд үүнээс энгийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй.

2017 оны байдлаар 131,547,500 ширхэг хувьцааг нийт 835 хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг бөгөөд нийт хувьцааны 97.5% "Улаанбаатар Менежмент" ХХК эзэмшдэг.

 

Компанийн удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц