Хайлт хийх

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон суурь

Орос стандартын дагуу 35-500кВ-ын цахилгаан дамжуулах дэд станц, шугаманд хэрэглэгдэх бүх төрлийн төмөр бетон эдлэлүүдийн зураг төслийн дагуу жилийн 4 улиралын туршид үйлдвэрлэнэ.

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон суурь
 № Бүтээгдэхүүний нэр Төрөл Марк Стандарт Жин Урт Өргөн Өндөр
1 Төмөр бетон суурь Ф2-А М 400 Серия 3.407-115 3000 3200 1800 1800
2 Төмөр бетон суурь Ф2-2 М 400 Серия 3.407-115 2400 1500 400 2700
3 Төмөр бетон суурь Ф3-2 М 400 Серия 3.407-115 2900 1800 400 2700
4 Төмөр бетон суурь Ф3-А М 400 Серия 3.407-115 4300 3100 2100 2100
5 Төмөр бетон суурь Ф4-2 М 400 Серия 3.407-115 3400 2100 400 2700
6 Төмөр бетон суурь Ф5-2 М 400 Серия 3.407-115 4480 3200 2400 2400
7 Анкер тулгуурт хэрэглэгдэх төмөр бетон суурь    М 400 Серия 3.407-115 4300 3115 2100 2100
8 Анкер тулгуурт хэрэглэгдэх төмөр бетон суурь Ф5-А М 400 Серия 3.407-115 6890 3400 2700 2700
9 Анкер тулгуурт хэрэглэгдэх төмөр бетон суурь Ф5-Ам М 400 Серия 3.407-115 6250 3115 2700 2700
10 Анкер тулгуурт хэрэглэгдэх төмөр бетон суурь /ПН-1 хамт/ ФС1-А М 400 Серия 3.407-115 11850 3400 4200 3000
11 Анкер тулгуурт хэрэглэгдэх төмөр бетон суурь /ПН2-А хамт/ ФС2-А-48 М 400 Серия 3.407-115 11600 3000 5200 3400
12 Анкер тулгуурт хэрэглэгдэх төмөр бетон суурь /ПН-1 хамт/ ФС 2-4 М 400 Серия 3.407-115 7000 2700 4500 3200
13 Өндөр хүчдлийн суурь Ф18.18 М 400 Серия 3.407-115 3000 3200 1800 400
14 Өндөр хүчдлийн суурь Ф 6-4 М 400 Серия 3.407-115 5600 3200 2700 400
15 Өндөр хүчдлийн суурь ФП 6-2 М 400 Серия 3.407-115 6700 5000 2700 400
16 Өндөр хүчдлийн суурь ФП 6-4 М 400 Серия 3.407-115 6800 5000 2700 400
17 Төмөр бетон нэмэлт хавтан  ПН1-А М 300 Серия 3.407-115 2096 3000 1700 620
18 Төмөр бетон нэмэлт хавтан  ПН2-А М300 Серия 3.407-115 2400 3000 2200 380