Хайлт хийх

Худгийн дугуйвч, таг , ул хүзүүвч

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин / кг / хэмжээ / мм /
Диаметр Өндөр
1 Худгийн дугуйвч/Кольцо/ КС-10 М 400  MNS  0907-1982 840 Ф 1000/Ф 1100 1080/1040
2 Худгийн дугуйвч/Кольцо/ КС-15 М 400  MNS  0907-1982 1728 Ф 1500/ Ф1630 1120/1040
3 Хүзүүвч /конус/ ПП-10 М 400  MNS  0907-1982 576 Ф 1000/600 800
4 Ултай бетон цагираг УБЦ-10 М 400  MNS  0907-1982 1200 Ф 1000 750
5 Худгийн дугуйвчны таг  ПП-10 М 400 MNS 5829:2007 250 Ф1000 150
6 Худгийн дугуйвчны таг  ПП-15 М 400 MNS 5829:2007 700 Ф1500 150
7 Худгийн дугуйвчны ул  ПД-10 М 400 MNS 5829:2007 275 Ф1000 100
8 Худгийн дугуйвчны ул  ПД-15 М 400 MNS 5829:2007 700 Ф1500 120