Хайлт хийх

Төмөр бетон нүхэн гарц /Туннель/

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Жин  / кг / Урт Өргөн Өндөр
1 Нүхэн гарц / Туннель/ 1500*1500*2000 М 400   2000 1500 1500
2 Нүхэн гарц / Туннель/ ЗП.11.100 М 400 3500 1000 2000 2000
3 Нүхэн гарц / Туннель/ ЗП.12.100 М 400 5600 1000 2000 2000
4 Нүхэн гарц / Туннель/ ЗП.13.100 М 400 4400 1000 2500 2000
5 Нүхэн гарц / Туннель/ ЗП.17.100 М 400 8000 1000 3000 2500
6 Нүхэн гарц / Туннель/ ЗП.18.100 М 400 10050 1000 3000 3000
7 Нүхэн гарц / Туннель/ ЗП.20.100 М 400 10000 1000 4000 2500
8 Нүхэн гарц / Туннель/ НС-1 М 400 5100 1000 3000 2000
9 Нүхэн гарц / Туннель/ НС-2 М 400 9000 1000 4000 3000

Давуу тал
• Нүхэн гарц нь хоорондоо углагдаж орох ховилтой тул бетоноор холбох шаардлагагүй ба угсралтын
зардал болон хугацааг хэмнэнэ
• Нүхэн гарцын чанарыг үйлдвэр дээр шалгах боломжтой
• Нүхэн гарц нь дэд бүтцийн шугам сүлжээ, авто зам болон төмөр замын доогуурх гарц үерийн ус
гадагшлуулах суваг зэрэгт хэрэглэнэ.
• Авто зам доогуурх дэд бүтцийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээг хийхдээ замыг хаах шаардлагагүй
ба зардлыг бууруулна.