Хайлт хийх

Дулааны сувгийн дэр

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин             / кг / Урт Өргөн Өндөр
1 Лоткины дэр ОП-2 М 300 ГОСТ 13015-83 100 200 300 90
2 Лоткины дэр ОП-3 М 300 ГОСТ 13015-83 400 400 400 90
3 Лоткины дэр ОП-4 М 300 ГОСТ 13015-83 88 500 500 140
4 Лоткины дэр ОП-5 М 300 ГОСТ 13015-83 130 550 650 140
5 Лоткины дэр ОП-6 М 300 ГОСТ 13015-83 180 650 750 140
6 Лоткины дэр ОП-7 М 300 ГОСТ 13015-83 220 750 850 140
7 Лоткины дэр ОП-8 М 300 ГОСТ 13015-83 637 850 1050 290
8 Лоткины дэр ОП-9 М 300 ГОСТ 13015-83 1100 1150 1350 290

ОХУ-ын ГОСТ 13015-83 стандартын дагуу бүх төрлийн дулаан сувгийн лоткины дэрийг жилийн 4 улирлын туршид үйлдвэрлэж байна.