Хайлт хийх

Авто замын хавтан

Давуу тал: 
Асфальтан хучилттай авто зам 10 жил дотор элэгдэж эвдэрдэг бол хүчитгэсэн төмөр бетон хучлагатай авто замын ашиглалтын хугацаа 40 жил гаруй байдаг.
Хавтан суурилуулахаас өмнө чанарыг нь үйлдвэр дээр шалгах боломжтой
Хавтан нь нягт хатуу, ачаалал сайн авах учир тогтворшил муутай хөрсөнд хэрэглэхэд хамгийн сайн техникийн шийдэл болно.
Хавтанг ашиглалтанд өгснөөс хойш норматив их засварыг 15жилийн дараа хийнэ.
Авто замын доорх шугам засварлах тохиолдолд хавтанг тусад нь өргөж авах буцаан байрлуулах боломтой.