Хайлт хийх

Борооны ус зайлуулах суваг, таг

Бүтээгдэхүүний нэр

Төрөл

Хэмжээ /мм/

Бетон марк

Жин

Урт

Өргөн

Өндөр

1

Борооны ус зайлуулах суваг

U-410

2000

630

490

М400

550

2

Борооны ус зайлуулах суваг

U-510

2000

630

590

М400

650

3

Борооны ус зайлуулах суваг

U-610

2000

630

690

М400

740

4

Борооны ус зайлуулах суваг

U-710

2000

630

790

М400

880

5

Борооны ус зайлуулах суваг

U-810

2000

630

890

М400

980

6

Борооны ус зайлуулах суваг

U-910

2000

630

990

М400

1110

9

Борооны ус зайлуулах суваг

U-1010

2000

630

1090

М400

1240

10

Борооны ус зайлуулах суваг

U-1110

2000

630

1190

М400

1310

11

Борооны ус зайлуулах сувгийн таг

 

500

500

100

М400

70

Давуу тал: 
Нийслэлийн авто замын газраас баталсан зургийн дагуу япон улсын стандартад тулгуурлан өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэнэ
М400 маркийн бетон зуурмагаар үйлдвэрлэдэг
Борооны ус зайлуулах сувгийн өндөр нь 400-1100мм хүртэл сонголттой бөгөөд өндөр байх тусам урсгал арчилгааг багасгаж зардлыг бууруулна.