Хайлт хийх

Төмөр бетон чагт /ригель/

Төмөр бетон чагт /Ригель/
 № Бүтээгдэхүүний нэр Төрөл Марк Стандарт Жин Урт Өргөн Өндөр
1 Төмөр бетон чагт Р1-А М 300 Серия 3.407-115 500 3000 400 200
2 Төмөр бетон чагт Р1 М 300 Серия 3.407-115 200 1500 500 140
3 Төмөр бетон чагт АР-5 М 300 Серия 3.407-115 500 3000 400 1200
4 Төмөр бетон чагт АР-6 М 300 Серия 3.407-115 687.5 35614 500 200