Хайлт хийх

Хучилтын нүхтэй хавтан

2007 онд Монгол улсад хучилтын нүхтэй хавтанг 1-9м-ийн хооронд хүссэн хэмжээгээр үйлдвэрлэн нийлүүлэх Испани улсын “Тенсиланд” тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэн ажиллаж эхэлсэн.

Давуу тал

  • Урт нь 1-7,2 метр хүртэл хэрэглэгчдийн хүссэн урттайгаар үйлдвэрлэнэ.
  • Орос стандарт ба өндөр чанарын М 400 маркийн бетон зуурмагаар үйлдвэрлэдэг
  • Урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай тул тулгуур багана шаардлагагүй.
  • 1 метртээ 800-1000 кг даацтай.
  • Угсралт хийхэд хялбар учир барилгын ажлын хугацааг хэмнэнэ.