Хайлт хийх

Гадна сувгийн хавтан

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин / кг / Урт Өргөн Өндөр
1 Гадна сувгийн хавтан ГСХ-5 М 200 MNS 887:83 74.45 850 495 70
2 Гадна сувгийн хавтан ГСХ-6 М 200 MNS 887:83 80 950 495 80
3 Гадна сувгийн хавтан ГСХ-7 М 200 MNS 887:83 59 1050 495 80
4 Гадна сувгийн хавтан ГСХ-9 М 300 MNS 887:83 312 1300 995 100
5 Гадна сувгийн хавтан ГСХ-10 М 300 MNS 887:83 337 1400 995 100
6 Гадна сувгийн хавтан ГСХ-12 М 300 MNS 887:83 467 1600 995 120

Давуу тал:

Манай компани МУ-ын МNS0887:1983 Стандартын дагуу доорх марк хэмжээсээр үйлдвэрлэж байна.