Хайлт хийх

Удирдлагын баг

Х.Золжаргал
Гүйцэтгэх захирал
Н.Хунцэнгэл
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
Д. Сувд
Санхүү удирдлагын газрын захирал
Мирзоев Р.Г.
Үйлдвэр техник технологийн газрын захирал