Хайлт хийх

110,35,10кВ-ын дэд станцын төмөр бетон тулгуур

110, 35, 10 кВ-ын дэд станцын төмөр бетон тулгуур
 № Бүтээгдэхүүний нэр Төрөл Марк Стандарт Жин Урт Өргөн Өндөр
1 Төмөр бетон тулгуур УСО - 1А М 200 Серия 3.407.1-102 800 5200 250 250
2 Төмөр бетон тулгуур УСО - 2А М 200 Серия 3.407.1-102 700 4400 250 250
3 Төмөр бетон тулгуур УСО - 3А М 200 Серия 3.407.1-102 600 3600 250 250
4 Төмөр бетон тулгуур УСО - 4А М 200 Серия 3.407.1-102 500 3000 250 250
5 Төмөр бетон тулгуур УСО - 5А М 200 Серия 3.407.1-102 400 2200 250 250
6 Төмөр бетон тулгуур УСО - 5А-1 М 200 Серия 3.407.1-102 440 2200 250 250
7 Төмөр бетон тулгуур СОН 44-29 М 400 Серия 3.407.1-157 430 4400 210 210
8 Төмөр бетон тулгуур СОН 52-39 М 400 Серия 3.407.1-157 580 5200 210 210
9 Төмөр бетон тулгуур СОН 79-39 М 400 Серия 3.407.1-157 840 7600 210 210
10 Төмөр бетон тулгуур ВС-140-257 М 400 Серия 3.407.1-157 5200 14000 510/260 500/250
11 Төмөр бетон тулгуур ВС-105-167 М 400 Серия 3.407.1-157 3300 10500 407/293 417/303
12 Төмөр бетон тулгуур ВС-90-112 М 400 Серия 3.407.1-157 2900 9000 407/309 417/319