Хайлт хийх

Төмөр бетон тулгуур

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний  төрөл Марк Стандарт Жин / кг / Урт Өргөн Өндөр
1 Төмөр бетон тулгуур ГТ1 М 400 Ажлын зураг        
2 Төмөр бетон тулгуур ГТ3 М 400 Ажлын зураг   2000/1200 600 2700
3 Төмөр бетон тулгуур ГТ5 М 400 Ажлын зураг   2000/1200 600 5300
4 Төмөр бетон тулгуур ГТ6 М 400 Ажлын зураг   2000/1200 600 6100
5 Үл хөдлөх тулгуур ҮТ1 М 400 Ажлын зураг        
6 Үл хөдлөх тулгуур ҮТ3 М 400 Ажлын зураг   2000/1200 600 2700
7 Үл хөдлөх тулгуур ҮТ5 М 400 Ажлын зураг   2000/1200 600 5300
8 Үл хөдлөх тулгуур ҮТ6 М 400 Ажлын зураг   2000/1200 600 6100