Хайлт хийх

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭДЭЭ НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

2020 оны 02 сарын 17
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭДЭЭ НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

“Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02-р сарын 17-ний хурлаар компанийн 2020 онд хийгдэх их засвар, хөрөнгө оруулалтыг харгалзан 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 4.0 (дөрөв) төгрөг буюу 526,190,000 (таван зуун хорин зургаан сая нэг зуун ерэн мянга) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилан хувьцаа эзэмшигчдэд тараахаар шийдвэрлэлээ.

 

 

 

"УЛААНБААТАР БҮК" ХК-ИЙН 

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2020 ОН