Хайлт хийх

Удирдлагын баг

Б. Жамбал
Гүйцэтгэх захирал
Б. Батчулуун
Тамгын газрын захирал
Д. Сувд
Санхүү удирдлагын газрын захирал
Д. Нармандах
Үйлдвэр техник технологийн газрын захирал